پاورپوینت مدیریت استرس - 20 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استرس - 20 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استرس - 20 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس

   

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

  واكنش بـدن به اتفـاقات، به وسيــله توليد هورمونها و توسط ناقلهاي عصبي مختلف ايجاد ميشود كه موجب آمــادگي و برانگيختگي بـدن براي دفاع و مقابله با مشكلات ميگردد. درجـات ضعيـف تا متوسطي از استرس و تنش عصبـي ميتوانـد موجـب افــزايش و بهبــود عملكــرد       فـرد شود.

 

رابطه بين استرس و عملكرد:
خرید آنلاین